Курс по Графичен Дизайн

Онлайн и Редовна форма на обучение (за начинаещи и средно напреднали)

 

04 Ноември 2017 (редовна форма) от 11:00 ч.


Курс по Графичен Дизайн – онлайн форма на обучение – Photoshop & CorelDraw


Превърнете таланта си в професия!
Целите на курса са да се научите да обработвате изображения, да правитепредпечатнаподготовка (брошури, визитки, плакати и др.), работа с текстови полета и много други. Също така да работите с най-приложимите софтуери в Графичния дизайн,приложими в повечето сфери на работа. За по-бързо и ефективно усвояване от страна на обучаващите сме комбинирали часовете по теория и практика. Обясняваме, демонстрираме а след това Вие тренирате.

Обучението включва два модула:

 1. Photoshop:
 • Запознаване с Photoshop
 • Започваме с менюта – всички менюта и функции;
 • Запознаване с всички палети, инструменти и палитри;
 • Създаване настройки на работната площ, настройки на програмата;
 • Запознаване, изучаване и създаване на изображения във файлови формати като – .tiff, .psd, .pdf, .jpg, .png, .eps.
 • Теоретично запознаване с историята, приложението, особености и проблеми при работа с различните файлови формати в програми като InDesign, QuarkXpress, Page Maker и Corel Draw;
 • Цвят. Видове цветови модели, които някой наричат пространства, при това неправилно! Учим „защо” и „какво” работим в определено цветово пространство! Кога преминаваме от едно в друго;
 • Запознаване и работа със селекции. Въвеждане в дълбочина в работата със селекции, тяхното приложение и недостатъци;
 • Създаване на пътека с Path tool. Плюсове и минуси в работата с изображения с пътека.
 • Обширно и конкретно запознаване с работата с маски. Създаване на изображение с изключително фини детайли и тифец. Начини за създаване на тифец;
 • Работа с цвят: обучение за работа с всички инструменти Ретуширане, фокус, баланс на цветовете, работа с канали, работа с сенки, полутонове и щрихови детайли;
 • Изисквания за печат:
 • Файлови формати, които се използват за печат и уеб;
 • Размери на медията: видове печатни форми, подготовка на изображение за печат . Изисквания, за офсетов печат, флексо печат, дигитален печат, сито печат и др.
 • HDR – снимки с голям динамичен обхват и работа с Photoshop. Аберация, Високо ISO, ескпозиция и тяхната корекция. Работа с RAW и .NEF формати
 • Създаване на Actions, работа с автоматизирани функции, Bach, Contact Sheet, Web Photo gallery;
 • Работа със Smart Object;
 • Плъгини за Photoshop. Запознаване с MaskPro, Liquid Filter и др.;
 1. CorelDraw
 •  Въведение– Согеl рисува и чертае, основни работни параметри на Согеl, новостите в СогеlDRAW, какво е СогеlDRAW, погледнато научно?
 • Работа с програмата – таблица на компонентите, пояснения за компонентите, имена и функция на инструментите, докери, печатаема страница, мрежа и водачи, мерни линии, навигатор на страници, диалогови прозорци, ползване на шаблонни документи, команди, изгледи и режими на изобразяване, мащабиране
 • Основи на обектното рисуване– същност на обектите, основни видове обекти, анатомия на обекта, действия с обекти, селектиране, средства и техники за селектиране, таблица за начините на селектиране, рисуване на геометрични фигури, рисуване на типови фигури, помощни средства – мрежа, мерни скали, водачи, операции с обектите, подравняване и разпределяне, промяна на реда на обектите, промяна на размерите, завъртане, огледално преобръщане, групиране, разгрупиране, комбиниране, спояване, отрязване, сечение, опростяване .
 • Графично рисуване – въведение, група инструменти за графично рисуване, видове линии, средства за редактиране на линии, ографични инструменти, други графични инструменти, средства за рисуване на прави линии, средства за рисуване на криви линии
 • основи на работата с текст
 • настройка на контурите
 • настройка на запълването
 • интерактивни инструменти
 • операции с изображения
 • оформяне на страници

Курс по графичен дизайн дистанционна форма, видео уроци и онлайн консултации с преподавател;

 • Документ за завършен курс
 • За дистанционна форма всеки желаещ сам определя времето за обучение
 • Учебните материали се изпращат два пъти в седмицата
 • Материалите и програмите остават на разположение и след обучението
 • Практическите задачи и консултациите

Kурс по графичен дизайн редовна форма – Photoshop и Illustrator


Искате да се реализирате и развивате в областта на графичния дизайн и сами да се справяте с Photoshop и Illustrator? Изразете себе си и станете професионалист – от Айвис Дизайн имат точното предложение за вас!

Повече за курса:
Целите на курса са да се научите да обработвате изображения, да правите предпечатна подготовка (брошури, визитки, плакати и др), работа с текстови полета и много други. Също така да работите с най-приложимите софтуери за Графичен дизайн в различни сфери на работа. За по-бързо и ефективно усвояване от страна на обучаващите сме комбинирали часовете по теория и практика в удобни видеоуроци и материали, които остават за вас и след приключването на курса.
Обясняваме, демонстрираме, а след това Вие тренирате.

Обучението включва два модула:

Модул – Photoshop CS6
• Запознаване с Photoshop;
• Започваме с менюта – всички менюта и функции;
• Запознаване с всички палети, инструменти и палитри;
• Създаване настройки на работната площ, настройки на програмата;
• Запознаване, изучаване и създаване на изображения във файлови формати като – .tiff, .psd, .pdf, .jpg, .png, .eps.;
• Теоретично запознаване с историята, приложението, особености и проблеми при работа с различните файлови формати в програми като InDesign, QuarkXpress, Page Maker и Corel Draw;
• Цвят. Видове цветови модели, които някой наричат пространства, при това неправилно. Учим „защо“ и „какво“ работим в определено цветово пространство. Кога преминаваме от едно в друго;
• Запознаване и работа със селекции. Въвеждане в дълбочина в работата със селекции, тяхното приложение и недостатъци;
• Създаване на пътека с Path tool. Плюсове и минуси в работата с изображения с пътека;
• Обширно и конкретно запознаване с работата с маски. Създаване на изображение с изключително фини детайли и тифец. Начини за създаване на тифец;
• Работа с цвят: обучение за работа с всички инструменти Ретуширане, фокус, баланс на цветовете, работа с канали, работа с сенки, полутонове и щрихови детайли;
• Изисквания за печат:
• Файлови формати, които се използват за печат и уеб;
• Размери на медията: видове печатни форми, подготовка на изображение за печат . Изисквания, за офсетов печат, флексо печат, дигитален печат, сито печат и др;
•. Аберация, Високо ISO, ескпозиция и тяхната корекция.
• Създаване на Actions, работа с автоматизирани функции, Bach, Contact Sheet, Web Photo gallery;
• Работа със Smart Object;
• Плъгини за Photoshop – създаване на четки и текстури. Запознаване с MaskPro, Liquid Filter и др;

Модул Illustrator CS6

– запознаване с работната площ;
– подготовка на работната площ;
– менюта, палети и инструменти създаване на векторно изображение;
– работа с векторни изображения;
– векторизиране;
– файлови формати и тяхното приложение;
– създаване на публикация по размер и подготовка за печат;
– създаване и форматиране на текстове, проверка за правопис;
– прилагане на текст около изображение;
– импортиране на текстове;
– обръщане на текстове в криви и неправилни форми;
– импортиране на изображения;
– импортиране на графики;
– задаване на градиент;
– прилагане на графични стилове;
– създаване на комплексни изображения – вектор и илюстрация;
– подреждане на слоеве и подравняване;
– упражнения със SPOT colors и RGB;
– експротиране за печат;
– запазване като Pdf;
– запазване за WEB;
– създаване на банери, визитки и др. подобни;
– експортиране на проектът към програма за мобилни устройства;

 Условия на офертата:

 • Видео уроци и материали, които остават за вас след приключване на обучението;
 • Програми за работа – желателно е предварително инсталирана програмата (Photoshop CS6 и Illustrator CS6), нуждаещите се за инсталация могат да заповядат 1 час преди започването на курса;
 • Практически задачи за упражнение и затвърждаване на знанията.
 • Необходимо е да разполагате с личен компютър с операциона система Windows, на който да бъдат инсталирани програмите;
 • Курсовете са подходящи за начинаещи;
 • След успешно преминаване на курса при желание от Ваша страна се издава документ, удостоверяващ завършването на обучението. За удостоверението се доплаща 25 лв. на място.
Айвис Дизайн заедно с професионалистите от Курсове-София ще Ви научат как да бъдете най – добрите!

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

дистанционно                                редовно

Начална дата на курса:

 • по желание на клиента (дистанционно)
 • 04 Ноември 2017 (редовна форма) от 11:00 ч.

За записване и повече информация,  моля свържете се с нас на тел: 0877 19 77 55 или ни пишете на email: iffsdesigns@gmail.com

Цена на курса: 320 лв.

Удостоверение: 25 лв.  (при желание от ваша страна)