Курс по Маркетинг и Мениджмънт

Курс с бизнес насоченост модули Маркетинг и Мениджмънт в редовна  съботно-неделна  форма

Начална дата: 3-ти Юни от 12.30 часа

Дати на провеждане: 3-4 и 10-11 Юни от 12.30 до 17.30

За кого е подходящо това обучение:

Курсът е подходящ за хора, които биха искали да се запознаят с основните теории, термини и концепции в маркетинга и мениджмънта, както и за тези, които биха искали да обогатят познанията си в тази област. Предложени са практически материали, упражнения, казуси и ролеви игри.

Защо да запиша обучението?

Чудите се по какъв път да поемете, дали да не промените професионалното си направление или може би се интересувате от маркетинг и мениджмънт, за да продавате  и менежирате по-добре?

Двата бизнес модула са от изключителна важност за всяка организация и част от предприемаческия успех. Позиционирайте правилно продуктите и услугите, които предлагате, играйте си с идеите и с щурите хрумвания, насочете вдъхновението си в правилна посока. Обучението предлага програма с теми, които ще Ви позволят да придобиете една глобална и актуална визия за маркетинга. и управлението. Ще се научите и да менежирате работещите за Вас кадри.

Програма на обучението:

1.1  Мениджъри, ръководители и служители 

 • Мениджърски умения
 • Управление и формиране и работа в екип
 • Управление на времето
 • Управление на конфликти в организацията
 • 5-те стъпки да овладяване на стреса на работното място и личния живот
 • Ефективния мениджърски навици
 • Бизнес кореспондениця и организиране на ефективни съвещания
 • Коучинг
 • Делови имидж -дрес-код,обувки ,аксесоари ,парфюм
 • Как да мотивираме персонала
 • Как се прави бизнес план
 • Управление на проекти
 • Предприемачество и инициативронст

1.2  Маркетинг

 1. Същност на маркетинга. теория и практика
  1.1. Какво предствавлява. Защо е нужен?
  2. Основни понятия.
  2.1. Йерархия на потребносттите.
  3. Основни конценции в маркетинга.
  4. Маркетингова среда . теория и практика
  4.1 . Видове анализи.
  4.2. Определяне на целите.
  5. Печеливши маркетингони похвати. теория и практика
  5.1 Видове. Съставни части на печелившата маркетингова стратегия.
  6. Мащаби на носещия печалба пазар. теория и практика
  6.1. Какъв маркетинг да изберем? Има ли разлика?
  6.2 Масов маркетинг.
  6.3. Целеви маркетинг. Сегмент. Ниша. Пазарна единица.
  6.4. Потребителски маркетинг.
  7. Пет основни стъпки в процеса на маркетинг мениджмънт. теория и практика
  8. Пазарна възможност? теория и практика
  8.1. Какво представлява ?
  8.2 .Главни източници на пазарните възможности.
  9. Пазарно проучване . теория и практика
  10. Проектиране на маркетинговия микс. теория и практика
  11. Продуктова политика.
  11.1. Три нива на продукта.
  11.2. Пет характеристики на групата. Класификация.
  11.3. Жизнен цикъл на продукта/услугата.
  12. Разпределение на потребителите.
  13. Рекламна дейност . теория и практика
  14. Привличане,задържане и увеличаване броя на клиентите. теория и практика
  15. Предлагане на повече стойност. теория и практика

След преминаване на курса Вие ще можете да:

– Познавате и разбирате различни дефиниции за маркетинга и менежирането

– Разбирате естеството на съвременните маркетинг концепции и необходимостта от тяхното приложение

– Анализирате пазарната среда и определяте целевите потребители

– Определяте кой е най-ефективният начин да информирате потенциалните се клиенти,както и да управлявате и развивате успешно дейността си

– Се запознаете с особеностите на съвременния маркетинг микс и процеса на разработване и управление на всеки от елементите му

– Съставяте маркетинг план на организация, успешно да го прилагате, както и да следите процеса на приложение на плана.