Графичен Дизайн


Какво предлагаме?

Айвис Дизайн предлага професионална изработка и дизайн на

  • Бизнес лога
  • Визитки
  • Картички за различни поводи
  • Брошури
  • Флайери
  • Фирмени бланки
  • Папки
  • Тефтери
  • и други необходими материали за фирмена идентичност 

Благодарим, че избрахте нас!


Какво е Графичен Дизайн ?

Графичният дизайн е дейност, при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма, това е методология на визуална комуникация.

Графичните дизайнери използват различни методи за създаване на визуално представяне на идеи и послания, като типография, текст, символи, изображения, схеми, диаграми, двуизмерни и триизмерни обекти и др.

Продуктите на графичният дизайн са в много форми и понятието често се отнася и за самия процес на създаване. Погледнато обобщено графичният дизайн основно включва:

– самоличност или графична идентичност (лога и брандиране);

– публикации, печатен дизайни оформление (списания, вестници и книги);

– печатни реклами – плакати, билбордове;

– оформление на страници и елементи за уебсайтове;

– графични елементи, знаци;

– Продуктов дизайн, опаковка;

– визуална комуникация – знаци и др.

Графичният дизайн включва в себе си задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветна гама и специализирани палитри. За изработка на добър продукт на графичния дизайн, освен по-горе споменатите е необходима и интуитивност, иновативност, технически и естетически познания, които съчетани в необходима доза баланс и подчиненост на идеята, внушението и основната цел са предпоставки за добър графичен продукт.