Дизайнът
 
Визията казва много повече от хиляди думи. Това обяснява и ключовото значение, което дизайнът има в брандинга. Брандът е носител на философията на компанията, съчетава нейната мисия и ценностите, които споделя. Марката  изразява целите и начина, по който компанията иска да бъде възприемана от аудиторията си. Изграждането на имиджа на една фирма зависи и от изразните средства, които дизайнът предлага. Правилното им подбиране в създаването на логото може да бъде определящото за бъдещото развитие на марката. Логото предава информация за нейната цялостна философия, мисия и цели. Затова създаването му изисква креативност, съчетана с отговорно и професионално отношение.

Логото е лицето на бранда

Като крайъгълен камък за изграждане на марката, логото изпълнява няколко важни функции. Освен красивата визия, то дава информация за компанията и индустрията. Логото е определящо за идентичността на фирмата, създаването на нейния собствен облик, разпознаването ѝ на пазара и отличаването от конкуренцията. Има ключово значение за внушенията на марката и с какво я асоциира аудиторията. Натоварено с тези функции, логото има нелеката задача с малко изразни средства да каже, всичко, което искате клиентите ви да знаят. Чрез логото си компаниите не само комуникират своите ценности, но и вдъхновяват аудиторията като ги приобщават към тях. Споделените ценности създават общности, което е предпоставка към лоялността на клиентите.

Доброто лого се познава по…

… това, че е Семпло, Запомнящо се и се Отличава. За да бъде запомнено от пръв поглед, логото трябва да е лесно за възприемане. Колкото повече графики или елементи съдържа, толкова объркването е по-голямо. Подобни визии  създават смут в умовете на хората и са трудни за запомняне.  Помнят се нещата, които оставят диря в човешкото съзнанието, защото са се отличили с нещо. В допълнение, логото трябва да е подходящо за индустрията, в която оперира  компанията, както и за нейната аудитория. И не на последно място, да бъде универсално като позволява мащабиране в различни размери, така че да не губи своята яснота и качество при брандирането както на големи площи, така и на малки повърхности.

Ключови елементи на логото са:

  • Типографията
  • Цветът
  • Формата
Трите градивни елемента, чрез които дизайнерите предават посланията на бранда.
Изборът на типография (шрифт) може да придаде идентичност и уникален характер на марката. Използваните шрифтове се делят на серифни и сан серифни. Познат е и т.нар. скрипт. Всеки един от тях  има своята красота и внушения. Изборът на шрифт зависи от целите на бранда по отношение на визуалната комуникация към своите клиенти. Серифните (с краче) са по-традиционни и създават усещане за надеждност, докато сан серифните са елегантни и внасят съвременно звучене. Скрипт е стилът на буквите, напомнящи наклонен ръкописен почерк. При него внушението за лукс и женственост е силно изразено. И докато идентичността и оригиналността на бранда се носи от шрифта, то цветовете въздействат на емоциите на хората. Те носят скрито послание, защото не само се асоциират с определени чувства и настроения, но могат да бъдат и източник на емоции. Имайки предвид, че емоциите са мотивиращите импулси в човешкото поведение, значението на цветовете в брандинга е безспорно.
 
Третият градивен елемент е формата. Наблюденията на психолозите доказват, че формата е първото нещо, което се забелязва в една визия. Затова формата е тази, която прави логото запомнящо се и разпознаваемо. Вариантите са овални – кръг или елипса, и остри, с ъгли като правоъгълници, триъгълници, квадрати или многоъгълници. Правите линии също имат своите значения. Вертикалните се свързват с твърдост, здравина и сила, докато хоризонталните внушават спокойствие и въздействат релаксиращо на аудиторията.  А пък диагоналните често се използват, за да придадат своя динамизъм на марката.
Call Now Button