What is the meaning of colors for the brand

Какво е значението на цветовете за бранда?

Какво е значението на цветовете за бранда? Цветовете имат много важно значение за изграждане на бранда, тъй като въздействат на човешките емоции. Те не само създават представи и асоциации, но могат и да провокират определени чувства. Психолозите са установили, че хората първо обръщат внимание на цвета, а след това на текста. Това обяснява и значението на цветовете, което имат за марката. Умелото им използване от дизайнерите и подходящото съчетаване с  останалите елементи, изграждащи логото, може да донесе силно послание на бранда, което да го изстреля в топлистата на клиентските предпочитания.

Функции на цветовете за  марката

Като основно изразно средство, което предава посланията мигновено и безмълвно, цветът играе съществена роля в разпознаваемостта на марката.  Благодарение на него, брандът може да изпъкне сред останалите изграчи на пазара и да се отличи от конкуренцията. Затова дизайнерите подхождат много внимателно към подбора на цвят или цветове за логото. Преди всичко е добре те да познават мисията, визията, целите и ценностите, които компанията иска да комуникира с аудиторията. Така ще могат да ги предадат чрез графичното изображение на марката.

Психология на цветовете

Внушенията на цветовете са свързани с представите, които хората изграждант за тях и отразяват житейския им опит. Представите, с които се асоциират цветовете зависят  от културните традиции на обществото. Така в отделните култури един и същи цвят може да има различно значение и да породи дори противоположни чувства. Подобни различия трябва да се вземат под внимание при създаване на лого, особено за марки, позиционирани на международните пазари, чийто компании оперират в общества с различни културни нагласи по отношение н а цветовете. В противен случай посланията могат да бъдат разбрани погрешно и това да доведе до негативни последици и дори до отлив от предлагането на продуктите или услугите на компанията.

Значението на цветовете – внушения и асоциации

Както споменахме, в отделните общества, цветовете могат да се възприемат по различен начин.  Въпреки това, в последните години все повече се наблюдава унифициране към представите и налагане на западните културни разбирания, особено сред по-младите хора.

Ето и някои от най-честите асоцииации, предизвиквани от цветовете:

  • Червен – сила, енергия, страст, любов, агресия, опасност
  • Оранжев  –  енергия, топлина, баланс, креативност, ентусиазъм, бодрост
  • Жълт – оптимизъм, надежда, радост, топлина, щастие, положителна нагласа
  • Зелен – природосъобразно, здраве, късмет, природа, плодородие, парични средства
  • Син  – доверие, стабилност, сигурност, чистота, здравина, надеждност
  • Лилав  – духовност, мистерия, царственост, изтънченост, женственост, блясък
  • Черен – класика, лукс, модерни
  • Бял – чисота, искреност

Комбинации от цветове

Съчетанието на цветовете също е много важно за посланията на марката и асоциациите, които предизвиква у съзнанието на хората. Много хора имат вътрешно вроден усет за това кои цветове си отиват и кои комбинации са подходящи. Въпреки това има правила, които дизайнерите спазват, за да постигнат хармонично звучене на изображението.  Теорията на цветовете е изградена върху основните познания за свойствата, смесването, съгласуването и взаимодействието на цветовете. Основен иструмент в помощ на дизайнерите е цветният кръг. Това е логически подредена последователност от отенъци, нюанси и тонове на цветовете. Благодарение на нея цветовете се групират в семейства. Това позволява да се прилагат за голям спектър от комуникационни нужди и да изразят посланията и ценностите, споделяни от марката.

Call Now Button