Графичен Дизайн

Превърнете таланта си в професия

Превърнете таланта си в професия

КУРС ПО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН Превърнете таланта си в професия! Целите на курса са да се научите да обработвате изображения, да правите предпечатна подготовка                          (брошури, визитки, плакати и др.), работа с текстови полета