PR

Връзките с обществеността са необходими за бизнеса

Екипът ни притежава дългогодишен опит в публичната комуникация и взаимодействието с медиите. Можем да предложим разработване на цялостна комуникационна стратегия и план за нейното реализиране. Като това включва идентифициране на ключовите публики, определяне на ефективните комуникационни канали за достигане до тях и създаване на точните послания.

Писане на прес релийзи и PR- материали с висококачествено съдържание, подходящи както за новинарските сайтове, така и за традиционните медии.

Организиране на пресконференции, събития и срещи с журналисти. Възможност за публикации в най-авторитетните печатни и онлайн издания.

Управление на публичната комуникация при кризисна ситуация.

Доверете ни се!

Call Now Button